Informacje o projekcie

 

CUŚ dla powiatu bełchatowskiego
PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO
W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA LATA 2014-2020

Działania realizowane w ramach projektu

Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych Przystań

miejsce krótkookresowego pobytu spełniające wymogi DDP- dla mieszkańców powiatu bełchatowskiego

ul. Żeromskiego 1, 97-400 Bełchatów tel. 501 413 361

świetlica środowiskowa- dla mieszkańców powiatu bełchatowskiego

ul. Hubala 2,97*400 Bełchatów teł. 501 440 927

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bełchatowie

wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego - dla mieszkańców powiatu bełchatowskiego

ul. Czapliniecka 66, 97-400 Bełchatów tel. 44 715 22 62

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bełchatowie

asystent osobisty osoby niepełnosprawnej dla mieszkańców Miasta Bełchatowa

ul. Dąbrowskiego 2,97-00 Bełchatów, tel. 44 635 28 77

usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania- dla mieszkańców Miasta Bełchatowa

rozszerzenie działalności Świetlicy Socjoterapeutycznej "STER"

rozszerzenie działalności Świetlicy Środowiskowej "PROMYK"

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zelowie

usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania - dla mieszkańców Gminy Zelów

ul. Piotrkowska 12, 97-425 Zelów tel. 44 634 10 28

Klub Seniora dla osób niesamodzielnych w Zalesiu

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej z Ruścu

usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania - dla mieszkańców Gminy Rusiec

ul. Wieluńska 72,97- 438 Rusiec tel. 43 676 60 25

Celem projektu jest poprawa dostępu do realizowanych w regionie usług społecznych ograniczających ubóstwo i wykluczenie
społeczne dla osób z terenu powiatu bełchatowskiego.

Dofinansowanie projektu z UE: 6 904 477,81 zł