Informacje o projekcie


Informacja dotycząca trwałości projektu Centrum Usług Środowiskowych dla powiatu bełchatowskiego

Z dniem 30 września 2023r. zakończyła się realizacja partnerskiego projektu „Centrum Usług Środowiskowych” dla powiatu bełchatowskiego. 

W ramach zapewnienia trwałości projektu Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bełchatowie utrzymuje przez 41 miesięcy gotowość do świadczenia usług, polegających na prowadzeniu wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego dla osób niepełnosprawnych powiatu bełchatowskiego.

Bełchatów, 30.09.2023 r.


 

CUŚ dla powiatu bełchatowskiego
PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO
W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA LATA 2014-2020

 

Działania realizowane w ramach projektu

Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych Przystań

miejsce krótkookresowego pobytu spełniające wymogi DDP- dla mieszkańców powiatu bełchatowskiego

ul. Żeromskiego 1, 97-400 Bełchatów tel. 501 413 361

świetlica środowiskowa- dla mieszkańców powiatu bełchatowskiego

ul. Hubala 2,97*400 Bełchatów teł. 501 440 927

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bełchatowie

wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego - dla mieszkańców powiatu bełchatowskiego

ul. Czapliniecka 66, 97-400 Bełchatów tel. 44 715 22 62

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bełchatowie

asystent osobisty osoby niepełnosprawnej dla mieszkańców Miasta Bełchatowa

ul. Dąbrowskiego 2,97-00 Bełchatów, tel. 44 635 28 77

usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania- dla mieszkańców Miasta Bełchatowa

rozszerzenie działalności Świetlicy Socjoterapeutycznej "STER"

rozszerzenie działalności Świetlicy Środowiskowej "PROMYK"

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zelowie

usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania - dla mieszkańców Gminy Zelów

ul. Piotrkowska 12, 97-425 Zelów tel. 44 634 10 28

Klub Seniora dla osób niesamodzielnych w Zalesiu

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej z Ruścu

usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania - dla mieszkańców Gminy Rusiec

ul. Wieluńska 72,97- 438 Rusiec tel. 43 676 60 25

Celem projektu jest poprawa dostępu do realizowanych w regionie usług społecznych ograniczających ubóstwo i wykluczenie
społeczne dla osób z terenu powiatu bełchatowskiego.

Dofinansowanie projektu z UE: 6 904 477,81 zł