Kadra PCPR w Bełchatowie

DYREKTOR - mgr Wiesława Pędzik pok. nr 15 tel. 44 715 22 65

Z-CA DYREKTORA - mgr Jadwiga Płuciennik  pok. nr 14 tel. 44 715 22 66

GŁÓWNY KSIĘGOWY - mgr Iwona Sobutkowska    pok. nr 17,  tel. 44 715 22 67

 

ZESPÓŁ ds. POMOCY SPOŁECZNEJ I PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY w RODZINIE
pok. nr 10   tel. 44 715 22 63

Główny Specjalista - Kierownik - mgr Anna Olejniczak

 

     

ZESPÓŁ ds. RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ 
pok. nr 19  tel. 44 739 48 05                  

Główny Specjalista - Kierownik - mgr Anna Szewczyk

 

ZESPÓŁ ds. RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ 
pok. nr 6  tel. 44 715 22 60                  

Starszy specjalista pracy z rodziną Zastępca Kierownika Zespołu - mgr Karolina Telążka

Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej - mgr Agnieszka Krzysiak

Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej - mgr Justyna Kosmowska

 

 

ZESPÓŁ ds. RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ 
pok. nr 7     tel. 44 739 48 03                  

Starszy Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej - mgr Gabriela Pawłowska

Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej - mgr Beata Grabowska

Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej - mgr Ewa Tomczyk

Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej - mgr Paulina Białek

 

ZESPÓŁ ds. RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ 
pok. nr 8     tel. 44 739 48 06                  


Psycholog - mgr Milena Maruszewska

 

 

ZESPÓŁ ds. ŚWIADCZEŃ
pok. nr 19a  tel. 44 739 48 08                 

Główny Specjalista - Kierownik  - mgr Emilia Świderek

 

ZESPÓŁ ds. ŚWIADCZEŃ
pok. nr 5a  tel. 44 715 22 64

Z-ca Kierownika - mgr Izabela Paszta

Starszy Inspektor - mgr Kinga Zarzycka

Starszy Inspektor - mgr Karolina Michalak

Starszy Inspektor - mgr Edyta Krzaczyńska

Pracownik Socjalny - mgr Paulina Czarczyńska

 

ZESPÓŁ ds. REHABILITACJI SPOŁECZNEJ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
pok.nr 12    tel. 44 715 22 62              

Z-ca Kierownika - mgr Anna Krawczyk

Inspektor - inż. Małgorzata Siewiera
                        

ZESPÓŁ ds. REHABILITACJI SPOŁECZNEJ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
pok.nr 13    tel. 44 715 22 69           

Wydawanie i przyjmowanie wniosków na dofinansowanie ze środków PFRON, udzielanie informacji dotyczących ulg i uprawnień osób niepełnosprawnych.

Inspektor - mgr Wojciech Andrzejewski

Inspektor - Magdalena Maciejewska

                                                            

ZESPÓŁ ds. FINANSOWO - EKONOMICZNYCH   pok. nr 11 tel. 44 715 22 68

Starszy Specjalista ds. finansowo - księgowych - mgr Monika Dobrakowska

Inspektor - mgr Irena Ochocka

 

ZESPÓŁ ds. ADMINISTRACYJNO-GOSPODARCZYCH
pok. nr 9  tel. 44 739 48 07

Główny Specjalista- Kierownik - mgr Anna Frukacz

Inspektor - mgr Marta Rychlik  

Starszy Inspektor – mgr Elżbieta Wysocka

 

ZESPÓŁ ds. ADMINISTRACYJNO-GOSPODARCZYCH
pok. nr 16  tel. 44 715 22 61


SEKRETARIAT

Pomoc administracyjna - mgr Andżelika Zielińska