Kadra PCPR w Bełchatowie

W skład Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Bełchatowie wchodzi pięć zespołów oraz samodzielne stanowiska. Całością prac PCPR kieruje Dyrektor. Struktura organizacyjna przedstawia się następująco:

Dyrektor - mgr Wiesława Pędzik pok. nr 15, tel. 715-22-65

Z-ca Dyrektora - mgr Jadwiga Płuciennik pok. nr 14, tel. 715-22-66

Główny Księgowy – mgr Iwona Sobutkowska pok. nr 17, tel. 44 715- 22 -67

 

Samodzielne stanowisko do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie i interwencji kryzysowej                  mgr Anna Mróz pok. nr 10 tel. 44 715 22 63

Samodzielne stanowisko do spraw pomocy społecznej – Magdalena Maciejewska pok. nr 10 tel. 44 715 22 63

 

ZESPÓŁ ds. PIECZY ZASTĘPCZEJ pok. nr 19 tel. 44 739-48-05

Główny Specjalista – Kierownik - mgr Anna Szewczyk

 

ZESPÓŁ ds. PIECZY ZASTĘPCZEJ pok. nr 6 tel. 44  715-22-60

Starszy specjalista do pracy z rodziną - Zastępca Kierownika Zespołu ds.pieczy zastepczej - mgr Karolina Telążka

Starszy Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej - mgr Halina Bronowska

Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej - mgr Agnieszka Krzysiak

Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej - mgr Ewa Idzikowska

Młodszy Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej - mgr Aleksandra Lewandowska

 

 

ZESPÓŁ ds. PIECZY ZASTĘPCZEJ pok. nr 7 tel. 44  739-48-03

Starszy Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej - mgr Gabriela Pawłowska

Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej – mgr Beata Grabowska

Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej – mgr Ewa Tomczyk

Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej – Paulina Białek

 

Psycholog - mgr Katarzyna Zapart pok. nr 8, tel. 739-48-06

Psycholog - mgr Milena Maruszewska pok. nr 8, tel. 739-48-06

 

ZESPÓŁ ds. ŚWIADCZEŃ pok. nr 19 A tel. 44  739-48-08

Główny Specjalista - Kierownik – mgr Emilia Świderek

ZESPÓŁ ds. ŚWIADCZEŃ pok. nr 5A tel. 44 715 -22- 64

Zastępca Kierownika - mgr Izabela Paszta

Starszy Inspektor – mgr Kinga Zarzycka

Starszy Inspektor – mgr Karolina Michalak

Starszy Inspektor – mgr Edyta Krzaczyńska

 

ZESPÓŁ ds. REHABILITACJI SPOŁECZNEJ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

pok. nr 12 tel. 44  715 -22 -62

Zastępca kierownika - mgr Anna Krawczyk                           

Referent – inż. Małgorzata Siewiera

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA ULG I UPRAWNIEŃ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

pok. nr 13 tel. 44 715-22-69

Inspektor – mgr Wojciech Andrzejewski

Pracownik Socjalny  – mgr Paulina Czarczyńska

Starszy Inspektor - mgr Elżbieta Szaniec - Bańcerowska

 

ZESPÓŁ ds. FINANSOWO - EKONOMICZNYCH

pok. nr 11 tel. 44 715- 22- 68

Starszy Specjalista ds. finansowo - księgowych - mgr Monika Dobrakowska

Inspektor – mgr Irena Ochocka

 

ZESPÓŁ ds. ADMINISTRACYJNO-GOSPODARCZYCH

pok. nr 9/16 tel. 44 715-22-61, 44 739-48-07, fax 44 638-53-48

Główny Specjalista - Kierownik – mgr Anna Frukacz

Inspektor – mgr Marta Rychlik

Pomoc administracyjna -  Inga Kowalska