Pomoc osobom niepełnosprawnym

Dodatkowe formy wsparcia

  • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bełchatowie informuje, że  osoby z niepełnosprawnością (dorosłe i dzieci) - mieszkańcy powiatu bełchatowskiego, będą mogły bezpłatnie uczęszczać na pływalnię krytą w Powiatowym Centrum Sportu przy ul. Czaplinieckiej 96, (budynek Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3). Wstęp bezpłatny za okazaniem legitymacji osoby niepełnosprawnej lub orzeczenia o niepełnosprawności pracownikowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Bełchatowie. O terminie rozpoczęcia zajęć poinformujemy.
  • Osoba niepełnosprawna zakwalifikowana do zabiegu stomatologicznego w znieczuleniu ogólnym (mająca wyznaczony termin zabiegu), może skorzystać z bezpłatnych przewozów na w/w zabiegi, po uzgodnieniu z jednostką koordynującą przewozy, tj.:

Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Bełchatowie97-400 Bełchatówul. Czaplinecka 66Tel.: tel. 44 715 22 61 , 44 739 48 07, fax 44 632 53 48adres e-mail: pcpr@powiat-belchatowski.plcodziennie - od poniedziałku do piątku, w godzinach od 730 do 1530Warunkiem bezpłatnego przewozu osób jest przedłożenie w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Bełchatowie, minimum dwa tygodnie przed umówionym zabiegiem, następujących dokumentów:

  1. orzeczenia o niepełnosprawności, o którym mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,
  2. zaświadczenie lekarza pierwszego kontaktu ze wskazaniem zabiegu stomatologicznego w znieczuleniu ogólnym,
  3. potwierdzenia zakwalifikowania do zabiegu lub wykonania zabiegu przez specjalistyczną poradnię w Łodzi (przedłożone po zabiegu).