Specjalistyczne Poradnictwo PCPR Bełchatów marzec - grudzień 2023 roku

Wykaz podmiotów udzielających bezpłatnej pomocy osobom i rodzinom dotkniętym przemocą – powiat bełchatowski

MiejscowośćSiedziba udzielanych porad/kontaktSpecjalistaDzień tygodniaGodziny przyjęć
Bełchatów

POWIATOWE CENTRUM
POMOCY RODZINIE

ul. Czapliniecka 66
tel.: (0-44) 715 22 63
(0-44) 715 22 61

kom. 690 141 700

PRAWNIKzgodnie z potrzebami
zapisy po wcześniejszym zapisaniu się na spotkanie - 44 715 22 61, 690 141 700
1330– 1530

SPECJALISTA ds.
przeciwdziałania przemocy w rodzinie
i interwencji kryzysowej

codziennie –
od poniedziałku do piątku
1000– 1500

PSYCHOLOG

każdy czwartek miesiąca

1530– 1730
  
 
   
     
     
     
 

 

   
     

WAŻNE TEFEFONY

112 - numer alarmowy, pod który możesz zadzwonić, gdy znajdziesz się w niebezpieczeństwie i będziesz potrzebować pomocy ze strony policji, straży pożarnej lub pogotowia

116 111 – bezpłatny telefon zaufania dla dzieci i młodzieży udziela wsparcia dzieciom i młodzieży do 18 r.ż. Telefon jest anonimowy i bezpłatny, działa 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.

800 100 100 - Telefon dla rodziców i nauczycieli w sprawie bezpieczeństwa dzieci

801 120 002 - Ogólnopolski Telefon dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia"

800 120 226 - Policyjny Telefon Zaufania ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

800 12 12 12  -bezpłatny Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka

47 846 52 11 – Komenda Powiatowa Policji w Bełchatowie

44 632 17 15 – Prokuratura Rejonowa w Bełchatowie

44 715 22 63 – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bełchatowie

44 635 51 00 – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bełchatowie

44 635 28 76 – Zespół Interdyscyplinarny w Bełchatowie 

(42) 640-65-91 – Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie, placówka całoroczna i całodobowa, 91-837 Łódź ul. Franciszkańska 85