Specjalistyczne Poradnictwo PCPR Bełchatów w 2024 roku

Bezpłatna pomoc dla osób z terenu powiatu bełchatowskiego dotkniętych przemocą domową oraz będących w kryzysie

Siedziba udzielanych porad/kontakt Specjalista Dzień tygodnia Godziny przyjęć

POWIATOWE CENTRUM
POMOCY RODZINIE

ul. Czapliniecka 66
97-400 Bełchatów
tel.: 44 715 22 63
44 715 22 61

 

PRAWNIK

Zgodnie z potrzebami
zapisy po wcześniejszym zapisaniu się na spotkanie

Zapisy - 44 715 22 63, 690 141 700

1330– 1530

SPECJALISTA
ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie i interwencji kryzysowej

codziennie - od poniedziałku do piątku  900   -14 00   

PRACOWNIK SOCJALNY

codziennie - od poniedziałku do piątku

 900   -15 00 
 
 
PSYCHOLOG

Każda środa miesiąca, po wcześniejszym zapisaniu się na spotkanie.

Zapisy - 44 715 22 63
690 141 700

1500   -17 00

WAŻNE TEFEFONY

112 - numer alarmowy, pod który możesz zadzwonić, gdy znajdziesz się w niebezpieczeństwie i będziesz potrzebować pomocy ze strony policji, straży pożarnej lub pogotowia

116 111 – bezpłatny telefon zaufania dla dzieci i młodzieży udziela wsparcia dzieciom i młodzieży do 18 r.ż. Telefon jest anonimowy i bezpłatny, działa 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.

800 100 100 - Telefon dla rodziców i nauczycieli w sprawie bezpieczeństwa dzieci

801 120 002 - Ogólnopolski Telefon dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia"

800 120 226 - Policyjny Telefon Zaufania ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

800 12 12 12  -bezpłatny Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka

47 846 52 11 – Komenda Powiatowa Policji w Bełchatowie

44 632 17 15 – Prokuratura Rejonowa w Bełchatowie

44 715 22 63 – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bełchatowie

44 635 51 00 – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bełchatowie

44 635 28 76 – Zespół Interdyscyplinarny w Bełchatowie 

(42) 640-65-91 – Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie, placówka całoroczna i całodobowa, 91-837 Łódź ul. Franciszkańska 85