Specjalistyczne Poradnictwo PCPR Bełchatów marzec - listoopad 2022 roku

Wykaz podmiotów udzielających bezpłatnej pomocy osobom i rodzinom dotkniętym przemocą – powiat bełchatowski

Miejscowość Siedziba udzielanych porad/kontakt Specjalista Dzień tygodnia Godziny przyjęć
Bełchatów POWIATOWE CENTRUM
POMOCY RODZINIE

ul. Czapliniecka 66
tel.: (0-44) 715 22 63
(0-44) 715 22 61
PRAWNIK zgodnie z potrzebami
zapisy - 44 715 22 61
1330– 1530

SPECJALISTA ds.
przeciwdziałania przemocy w rodzinie
i interwencji kryzysowej

codziennie –
od poniedziałku do piątku
1000– 1500

PSYCHOLOG

pierwszy i trzeci czwartek miesiąca

1530– 1730
Drużbice
URZĄD GMINY
Drużbice 20
tel. (0-44) 631 10 78
GOPS - tel. (0-44) 631 10 13
PSYCHOLOG ostatni poniedzialek miesiąca
Dyżur do 30.06.2022r.
1530 - 1730
Kleszczów Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej,
ul. Osiedlowa 2
tel. (0-44) 731 31 27
PSYCHOLOG trzeci wtorek miesiąca
Dyżur do 30.06.2022r.
1600 - 1800
Kluki Urząd Gminy
Kluki 88
tel. (0-44) 631 50 02
GOPS - tel. (0-44) 631 50 37
PSYCHOLOG drugi i czwarty
czwartek miesiaca
1530 - 1730
Szczerców Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
ul.  3 Maja 6
tel. (0-44) 631 40 00
PSYCHOLOG drugi i czwarty wtorek miesiąca 1600 - 1800
Zelów

ZUK
ul. Żeromskiego 28
tel. (0- 44) 635 15 41
GOPS - tel. (0-44) 634 10 28

PSYCHOLOG pierwszy i trzeci poniedziałek miesiąca 1600 – 1800
Rusiec
ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY
ul. Wieluńska 72

GOPS - tel. (0-44) 676 60 25

PSYCHOLOG pierwszy i trzeci wtorek miesiąca 1600 - 1800

WAŻNE TEFEFONY

112 - numer alarmowy, pod który możesz zadzwonić, gdy znajdziesz się w niebezpieczeństwie i będziesz potrzebować pomocy ze strony policji, straży pożarnej lub pogotowia

116 111 – bezpłatny telefon zaufania dla dzieci i młodzieży udziela wsparcia dzieciom i młodzieży do 18 r.ż. Telefon jest anonimowy i bezpłatny, działa 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.

800 100 100 - Telefon dla rodziców i nauczycieli w sprawie bezpieczeństwa dzieci

801 120 002 - Ogólnopolski Telefon dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia"

800 120 226 - Policyjny Telefon Zaufania ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

800 12 12 12  -bezpłatny Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka

47 846 52 11 – Komenda Powiatowa Policji w Bełchatowie

44 632 17 15 – Prokuratura Rejonowa w Bełchatowie

44 715 22 63 – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bełchatowie

44 635 51 00 – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bełchatowie

44 635 28 76 – Zespół Interdyscyplinarny w Bełchatowie 

(42) 640-65-91 – Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie, placówka całoroczna i całodobowa, 91-837 Łódź ul. Franciszkańska 85