Rehabilitacja społeczna

Od stycznia 2022 roku możliwe jest składanie w całej Polsce wniosków on-line   o dofinansowanie uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych oraz zakupu sprzętu rehabilitacyjnego, przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych.

Wnioski należy składać w Systemie Obsługi Wsparcia – platformie internetowej przygotowanej przez PFRON dostępnej pod adresem sow.pfron.org.pl.

SOW to nowoczesna platforma, za pomocą której osoby niepełnosprawne mogą elektronicznie składać wnioski o wsparcie finansowane przez PFRON, dystrybuowane przez jednostki samorządu terytorialnego. Wdrożone rozwiązania pozwalają, aby cały proces związany z dofinansowaniami był realizowany elektronicznie. Dzięki systemowi SOW składanie wniosków o środki PFRON możliwe jest bez wychodzenia z domu, 24 godziny na dobę, dając istotną przewagę nad tradycyjną formą papierową, która wymaga osobistego stawiennictwa w urzędzie.

Z systemu SOW korzystają wszystkie powiaty w Polsce, a dotychczas w systemie złożono ponad ćwierć miliona wniosków.

W celu uzyskania szczegółowych informacji zapraszamy do korzystania z portalu edukacyjno-informacyjnegoplatformy e-learningowej oraz kontaktu z Infolinią SOW pod numerem: 800 889 777 czynnym od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-17.00.

okres publikacji: 
15/02/2022