Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego

CUŚ dla powiatu bełchatowskiego
PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO
W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA LATA 2014-2020

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bełchatowie informuje, iż w ramach projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pn. „Centrum Usług Środowiskowych” dla powiatu bełchatowskiego, prowadzona jest bezpłatna Wypożyczalnia Sprzętu Rehabilitacyjnego.
Partnerem Wiodącym oraz inicjującym projekt jest Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych „Przystań” z siedzibą w Bełchatowie przy ul. Żeromskiego 1.
Wypożyczalnia mieści się w budynku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie ul. Czapliniecka 66, 97-400 Bełchatów. Czynna jest od poniedziałku do czwartku w godzinach 7.30-15.30.
Ze sprzętu znajdującego się w Wypożyczalni mogą skorzystać mieszkańcy powiatu bełchatowskiego, którzy spełniają co najmniej jedno z poniższych kryteriów:

 1. Osoby niesamodzielne, których dochód nie przekracza 150% właściwego kryterium dochodowego, o którym mowa w art. 8 ust.1 ustawy z dnia 12 marca 2014r. o pomocy społecznej;
 2. Osoby ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności oraz osoby z niepełnosprawnością sprzężoną, osoby z zaburzeniami psychicznymi, w tym osoby z niepełnosprawnością intelektualną i osoby z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi;
 3. Osoby z rodzin korzystających z PO PŻ;
 4. Osoby lub rodziny zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego.

Osoba ubiegająca się o wypożyczenie sprzętu składa:

 1. Ankietę rekrutacyjną do projektu;
 2. Oświadczenie uczestnika projektu;
 3. Wniosek o wypożyczenie sprzętu rehabilitacyjnego;
 4. Zaświadczenie lekarskie określające rodzaj potrzebnego sprzętu.

Wyżej wymienione druki dostępne są w siedzibie PCPR w Bełchatowie oraz na stronie internetowej pcpr.powiat-belchatowski.pl

Wykaz sprzętu rehabilitacyjnego:
 1. Schodołaz kroczący
 2. Podnośniki- transportowo-kąpielowe
 3. Fotele obrotowo-kąpielowe
 4. Łóżka rehabilitacyjne
 5. Wózki inwalidzkie
 6. Chodziki trójkołowe/czterokołowe
 7. Materace p/odleżynowe
 8. Koncentrator tlenu
 9. Balkoniki rahabilitacyjne
Stowarzyszenie PRZYSTAŃ
Realizator projektu:
Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych PRZYSTAŃ
ul. Żeromskiego 1, 97-400 Bełchatów tel. 516045260,
e-mail: biuro@przystań.belchatow.pl