Startuje pierwsza ogólnopolska kampania „Już jesteś?” promująca rodzicielstwo zastępcze w Polsce.

Celem kampanii „Już jesteś?” jest zwiększenie świadomości oraz wzmocnienie społecznego dyskursu na temat wsparcia i rozwoju rodzinnych form pieczy zastępczej. Chcemy tworzyć społeczeństwo, które świadomie zapewni wsparcie i opiekę dzieciom, aby mogły rosnąć w bezpiecznym i kochającym środowisku. https://rodziczastepczy.pl/?gclid=EAIaIQobChMI0-a3i9HKggMVkYpoCR2ZYQyWEA...

okres publikacji: 
17/11/2023