Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bełchatowie zaprasza pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej do udziału w spotkaniach otwartej grupy wsparcia dla pracowników służb pomocowych.

Program grupy skierowany jest m.in. do pracowników socjalnych, asystentów rodziny, pracowników z obszaru przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej zatrudnionych w instytucjach działających na terenie powiatu bełchatowskiego.
Celami spotkań grupy wsparcia są:
- udzielanie sobie wzajemnego wsparcia
-podniesienie kompetencji zawodowych
- wzmacnianie umiejętności komunikowania się
- zwiększenie wiedzy w zakresie metod i technik pracy z wymagającym klientem
- nabywanie umiejętności konstruktywnego rozwiązywania konfliktów
- zapobieganie wypaleniu zawodowemu
- dzielenie się zawodowym doświadczeniem
- konsultowanie przypadków
- odreagowanie stresu zawodowego

Pierwsze spotkanie grupy odbędzie się w środę 27 kwietnia 2022 r. w godz. 11:00 – 13:00.

Spotkania grupy wsparcia odbywać się będą w każdą ostatnią środę miesiąca w godz. 11:00 – 13:00.

Serdecznie zapraszamy do udziału w grupie!

Osoba do kontaktu: Anna Mróz tel. 44 715 22 63

okres publikacji: 
19/04/2022