Harmonogram realizacji zadania listopad 2021

CUŚ dla powiatu bełchatowskiego PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA LATA 2014-2020 Realizacja projektu od 01.05.2020r do 31.01.2023

okres publikacji: 
12/11/2021