PROGRAM KOREKCYJNO-EDUKACYJNY

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bełchatowie realizuje „Program korekcyjno-edukacyjny dla osób stosujących przemoc w rodzinie”. Oddziaływania korekcyjno-edukacyjne dla osób stosujących przemoc w rodzinie kierowane są do osób z Powiatu Bełchatowskiego, które: - Zgłaszane są przez instytucje zajmujące się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie. - Wobec których sąd warunkowo zawiesił wykonanie kary za czyny związane ze stosowaniem przemocy w rodzinie, zobowiązując je do uczestnictwa w oddziaływaniach korekcyjno-edukacyjnych. - Same, w wyniku osobistej decyzji, zgłaszają się do uczestnictwa w programie korekcyjno-edukacyjnym. Oddziaływania korekcyjno-edukacyjne prowadzone są w celu: - Redukcji zachowań agresywnych u jego uczestników. - Nabyciu umiejętności służących rozwiązywaniu bez przemocy konfliktów i sporów w rodzinie. - Pracy nad rozpoznawaniem i zmianą przekonań i postaw osobistych poprzez analizę własnych sytuacji życiowych. - Wzięcia odpowiedzialności za swoje zachowania przemocowe. Realizacja Programu odbywa się w systemie zajęć indywidualnych i zajęć grupowych. Uczestnictwo w Programie jest bezpłatne. Zapisy: w siedzibie PCPR ul. Czapliniecka 66, pok. nr 10, w godz. 8-14 lub pod numerem telefonu 44 715 22 63 oraz 690 141 700.