Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

Podajemy do wiadomości "Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w powiecie bełchatowskim na lata 2011- 2015."

okres publikacji: 
13/06/2016 do 23/09/2016