Aktualności PCPR w Bełchatowie

  • Wsparcie psychologiczne dla osób z niepełnosprawnościami

    Fundacja Strefa Innowacji zaprasza do zapoznania się z projektem "Moje zdrowie psychiczne – moje życie" którego celem jest udzielenie profesjonalnego wsparcia psychologicznego osobom z niepełnosprawnościami oraz ich bliskim (np. rodzicom, dzieciom, rodzeństwu, wnukom, opiekunom.). Do udziału w projekcie mogą zgłaszać się osoby z całej Polski. Każdy z uczestników projektu będzie mógł skorzystać z 15 godzin indywidualnych porad psychologicznych.

  • Zajęcia logopedyczne

    W ramach projektu PCPR pn. „W rodzinie jest moc”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, dzieci umieszczone w rodzinnej pieczy zastępczej mają zapewnione wsparcie specjalistyczne m.in. w formie terapii logopedycznej. Aktualnie tą formą pomocy objętych jest trzynaścioro dzieci. Zajęcia odbywają się w domach rodzin zastępczych.

  • Wyjazd edukacyjno-kulturalny

    W dniu 17 maja br. w ramach projektu unijnego PCPR pn. „ W rodzinie jest moc” dzieci i rodzice zastępczy uczestniczyli w wyjeździe edukacyjno-kulturalnym do Teatru Nowego w Łodzi. Dzieci obejrzały spektakl - bajkę muzyczną pt. „ Doktor Dolittle i przyjaciele” w reżyserii Konrada Szachnowskiego.

Strony