Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bełchatowie realizuje „Program korekcyjno-edukacyjny dla osób stosujących przemoc w rodzinie”.

Powiatowe  Centrum  Pomocy  Rodzinie  w  Bełchatowie realizuje „Program korekcyjno-edukacyjny dla osób stosujących przemoc w rodzinie”.   Oddziaływania korekcyjno-edukacyjne dla osób stosujących przemoc  w rodzinie kierowane są do osób z Powiatu Bełchatowskiego, które:Zgłaszane są przez instytucje zajmujące się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie. Wobec których sąd warunkowo zawiesił wykonanie kary za czyny związane ze stosowaniem przemocy w rodzinie, zobowiązując je  do uczestnictwa w oddziaływaniach korekcyjno-edukacyjnych. Same, w wyniku osobistej decyzji zgłaszają się do uczestnictwa  w programie korekcyjno-edukacyjnym.Oddziaływania korekcyjno-edukacyjne prowadzone są w celu:Redukcji zachowań agresywnych u jego uczestników. Nabyciu umiejętności służących rozwiązywaniu bez przemocy konfliktów i sporów w rodzinie. Pracy nad rozpoznawaniem i zmianą przekonań i postaw osobistych poprzez analizę własnych sytuacji życiowych. Wzięcia odpowiedzialności za swoje zachowania przemocowe. Realizacja Programu odbywa się w systemie zajęć indywidualnych i zajęć grupowych.Uczestnictwo w Programie jest bezpłatne. Zapisy: w siedzibie PCPR ul. Czapliniecka 66,  pok. nr 10 ( wtorek godz. 11-19, pozostałe dni tygodnia w godz. 8-15 ) lub pod numerem telefonu 44 715 22 63. 

okres publikacji: 
21/02/2017 do 31/12/2017