Ośrodek Interwencji Kryzysowej

Wykaz dyżurów specjalistów (2018 rok)
(porady są udzielane bezpłatnie)

Miejscowość Miejsce udzielanych porad Specjalista Dzień tygodnia Godziny przyjęć
Bełchatów Poradnia Życia Rodzinnego w Bełchatowie Osiedle 1 – go Maja 4 a Spec. ds. profilaktyki uzależnień każdy wtorek 1900 - 2100
Psycholog każdy poniedziałek miesiąca 1900– 2100 Grupa
Psycholog każdy wtorek miesiąca 1800 -2100
Bełchatów

PUNKT PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE

Bełchatów, ul. Kościuszki 2

Dom Katechetyczny

Psycholog każdy wtorek 1500 - 1800
Spec. ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie

każdy wtorek

 

1700 - 2000

Zelów Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zelowie ul. Piotrkowska 12 Psycholog każdy drugi i czwarty poniedziałek miesiąca 1600 – 1900
Kleszczów Szkoła Podstawowa ul. Szkolna 4 Psycholog każda środa miesiąca 1400-1600
Szczerców Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczercowie ul. 3 Maja 6 Psycholog każdy pierwszy i trzeci poniedziałek miesiąca 1600-1900
Bełchatów Psychoterapia – zgłoszenia w PCPR   kieruje PCPR  
Bełchatów Schronienie dla osób doznających przemocy w rodzinie   kieruje PCPR