Aktualności PCPR w Bełchatowie

 • Stowarzyszenie PROREW - zaprasza do udziału w projekcie pn. "W DOBRYM KIERUNKU"

  Stowarzyszenie PROREW, mające bogate doświadczenie w realizacji projektów na obszarze województwa łódzkiego realizuje projekt pn. „W dobrym kierunku” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, realizowany jest w ramach Osi priorytetowej 09 – IX Włączenie społeczne, Działania 01 – IX.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Poddziałania 01 – IX.1.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.
  okres publikacji: 
  31/10/2019 do 29/01/2020
 • INFORMACJA DLA STUDENTÓW

  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bełchatowie jako Realizator pilotażowego programu pn. „Aktywny samorząd”, informuje, że z uwagi na wdrażanie systemu SOW ulegnie zmianie termin naboru wniosków w ramach Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym. System Obsługi Wsparcia to nowoczesna platforma, za pomocą której Osoby Niepełnosprawne i jednostki działające na ich rzecz będą mogły elektronicznie składać wnioski o wsparcie finansowane przez PFRON, dystrybuowane przez jednostki samorządu terytorialnego.
  okres publikacji: 
  19/09/2019 do 18/12/2019

Strony