Kadra PCPR w Bełchatowie

Dyrektor - mgr Elżbieta Zbonikowska- Goździewicz pok. nr 15

Zastępca Dyrektora – mgr Jadwiga Płuciennik pok. nr 14

Główna Księgowa – mgr Iwona Sobutkowska pok. nr 9, tel. 44 715- 22 -68

Samodzielne stanowisko do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie i interwencji kryzysowej - mgr Janina Chojnacka pok. nr 10 tel. 44 715 22 63

Samodzielne stanowisko do spraw pomocy społecznej mgr Bogusława Kokocińska pok. nr 10 tel. 44 715 22 63

 

ZESPÓŁ ds. PIECZY ZASTĘPCZEJ pok. nr 19 tel. 44 739-48-05

Główny Specjalista – Kierownik - mgr Anna Szewczyk

 

ZESPÓŁ ds. PIECZY ZASTĘPCZEJ pok. nr 6 tel. 44  715-22-60

Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej - mgr Halina Bronowska

Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej - mgr Karolina Telążka

Młodszy Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej - mgr Patrycja Gębarowska

 

ZESPÓŁ ds. PIECZY ZASTĘPCZEJ pok. nr 7 tel. 44  739-48-03

Starszy Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej - mgr Gabriela Pawłowska

Młodszy Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej – mgr Beata Grabowska

Psycholog - mgr Katarzyna Zapart

Psycholog - mgr Konrad Mesjasz

 

ZESPÓŁ ds. ŚWIADCZEŃ pok. nr 19 A tel. 44  739-48-04

Główny Specjalista - Kierownik – mgr Emilia Świderek

 

ZESPÓŁ ds. ŚWIADCZEŃ pok. nr 5A tel. 44 715 -22- 64

Zastępca Kierownika - mgr Izabela Paszta

Starszy Inspektor – mgr Kinga Zarzycka

Inspektor – mgr Karolina Bonczał

Specjalista Pracy Socjalnej – mgr Edyta Krzaczyńska

 

ZESPÓŁ ds. REHABILITACJI SPOŁECZNEJ OSÓB

NIEPEŁNOSPRAWNYCH pok. nr 12 tel. 44  715 -22 -62

Starszy Pracownik Socjalny - mgr Katarzyna Wiktor

Starszy Inspektor – mgr Elżbieta Szaniec – Bańcerowska

Pracownik Socjalny  – mgr Paulina Kowalczyk - Wojna

 

UDZIELANIE INFORMACJI DOTYCZĄCYCH ULG I UPRAWNIEŃ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH pok. nr 13 tel. 44 633 03 10

Starszy Inspektor – mgr Bogumiła Rychter

 

ZESPÓŁ ds. FINANSOWO - EKONOMICZNYCH pok. nr 9 tel. 44 715- 22- 68

Starszy Specjalista ds. finansowo - księgowych - mgr Monika Dobrakowska

Inspektor – mgr Irena Ochocka

 

ZESPÓŁ ds. ADMINISTRACYJNO-GOSPODARCZYCH pok. nr 11 tel. 44  739-48-06

Główny Specjalista - Kierownik – mgr Anna Frukacz

Starszy Inspektor – Bogumiła Szostek

Sprzątaczka – Dorota Olczyk

ZESPÓŁ ds. ADMINISTRACYJNO-GOSPODARCZYCH pok. nr 16 tel. 44 715-22-61

Starszy Referent – Wojciech Andrzejewski