Kadra PCPR w Bełchatowie

Dyrektor - mgr Wiesława Pędzik pok. nr 15

Z-ca Dyrektora - mgr Jadwiga Płuciennik pok. nr 14

Główny Księgowy – mgr Iwona Sobutkowska pok. nr 9, tel. 44 715- 22 -68

Samodzielne stanowisko do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie i interwencji kryzysowej - mgr Janina Chojnacka pok. nr 10 tel. 44 715 22 63

Samodzielne stanowisko do spraw pomocy społecznej mgr Bogusława Kokocińska pok. nr 10 tel. 44 715 22 63

 

ZESPÓŁ ds. PIECZY ZASTĘPCZEJ pok. nr 19 tel. 44 739-48-05

Główny Specjalista – Kierownik - mgr Anna Szewczyk

 

ZESPÓŁ ds. PIECZY ZASTĘPCZEJ pok. nr 6 tel. 44  715-22-60

Starszy specjalista pracy z rodziną - Z-ca kierownika - mgr Karolina Telążka

Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej - mgr Halina Bronowska

Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej - mgr Patrycja Gębarowska

Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej - mgr Małgorzata Rogozińska

Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej - mgr Ewa Idzikowska

 

ZESPÓŁ ds. PIECZY ZASTĘPCZEJ pok. nr 7 tel. 44  739-48-03

Starszy Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej - mgr Gabriela Pawłowska

Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej – mgr Beata Grabowska

Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej – mgr Ewa Tomczyk

Psycholog - mgr Katarzyna Zapart

 

ZESPÓŁ ds. ŚWIADCZEŃ pok. nr 19 A tel. 44  739-48-08

Główny Specjalista - Kierownik – mgr Emilia Świderek

 

ZESPÓŁ ds. ŚWIADCZEŃ pok. nr 5A tel. 44 715 -22- 64

Zastępca Kierownika - mgr Izabela Paszta

Starszy Inspektor – mgr Kinga Zarzycka

Starszy Inspektor – mgr Karolina Michalak

Starszy Inspektor – mgr Edyta Krzaczyńska

 

ZESPÓŁ ds. REHABILITACJI SPOŁECZNEJ OSÓB

NIEPEŁNOSPRAWNYCH pok. nr 12 tel. 44  715 -22 -62

Zastępca kierownika - mgr Katarzyna Wiktor

Starszy Inspektor – mgr Elżbieta Szaniec – Bańcerowska

Pracownik Socjalny  – mgr Paulina Czarczyńska

 

UDZIELANIE INFORMACJI DOTYCZĄCYCH ULG I UPRAWNIEŃ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH pok. nr 13 tel. 44 633 03 10

Inspektor – mgr Wojciech Andrzejewski

 

ZESPÓŁ ds. FINANSOWO - EKONOMICZNYCH pok. nr 9 tel. 44 715- 22- 68

Starszy Specjalista ds. finansowo - księgowych - mgr Monika Dobrakowska

Inspektor – mgr Irena Ochocka

 

ZESPÓŁ ds. ADMINISTRACYJNO-GOSPODARCZYCH pok. nr 11/16 tel. 44 739-48-07

Główny Specjalista - Kierownik – mgr Anna Frukacz

Inspektor – mgr Marta Rychlik

Sekretarka - Magdalena Osmulska