Sprawozdanie z działalności PCPR za 2023 rok

Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Bełchatowie za 2023 rok, wraz z wykazem potrzeb w zakresie pomocy społecznej, zgodnie z art. 112 ust. 12 ustawy o pomocy społecznej.

okres publikacji: 
25/04/2024