Przeżyjmy to jeszcze raz!

Przeżyjmy to jeszcze raz … ! Zapraszamy do obejrzenia zdjęć podsumowujących projekt unijny realizowany przez PCPR w Bełchatowie   pn. „W rodzinie jest moc”.  Projekt skierowany był do dzieci przebywających w rodzinach zastępczych, rodzin zastępczych, dzieci biologicznych rodziców zastępczych oraz wychowanków rozpoczynających proces usamodzielnienia z terenu powiatu bełchatowskiego.

W okresie realizacji projektu wsparciem objęto 346 osób, w tym 159 dzieci,  łącznie zrealizowano:

  • 46 godzin usług poradnictwa prawnego
  • 1 087 godzin terapii biofeedback
  • 937 godzin terapii logopedycznej
  • 901 godzin terapii indywidualnej dla dzieci
  • 335 godzin  terapii rodzinnej
  • 1 015 godzin nauki języka angielskiego
  • 596 godzin zajęć korekcyjno-kompensacyjnych
  • 1 590 godzin zajęć rozwijających umiejętności uczenia się
  • 120 godzin hipoterapii indywidualnej

Zapewniono specjalistyczne szkolenia i superwizę dla kadry PCPR, coroczne obozy terapeutyczne dla dzieci w okresie wakacji w latach 2019 – 2023, warsztaty ceramiczne oraz  warsztaty ze zwierzętami dla dzieci, grupę wsparcia i szkolenia dla rodziców zastępczych, 6 wyjazdów kulturalno – edukacyjnych,  usługi dla młodzieży rozpoczynającej proces usamodzielnienia, tj.: kurs prawa jazdy kat. B, Trening Umiejętności Społecznych, kurs języka angielskiego.

Warsztaty ceramiczne
Warsztaty ceramiczne Warsztaty ceramiczne Warsztaty ceramiczne Warsztaty ceramiczne
Warsztaty ceramiczne Warsztaty ceramiczne Warsztaty ceramiczne Warsztaty ceramiczne
Warsztaty ceramiczne Warsztaty ceramiczne Warsztaty ceramiczne Warsztaty ceramiczne
Warsztaty ceramiczne Warsztaty ceramiczne Warsztaty ceramiczne Warsztaty ceramiczne
Warsztaty ceramiczne Warsztaty ceramiczne Warsztaty ceramiczne Warsztaty ceramiczne
Warsztaty ceramiczne Warsztaty ceramiczne Warsztaty ceramiczne Warsztaty ceramiczne
Warsztaty ceramiczne Warsztaty ceramiczne    
Animaloterapia
Animaloterapia Animaloterapia Animaloterapia Animaloterapia
Animaloterapia Animaloterapia Animaloterapia Animaloterapia
Animaloterapia Animaloterapia Animaloterapia Animaloterapia
Animaloterapia Animaloterapia Animaloterapia Animaloterapia
Animaloterapia Animaloterapia Animaloterapia Animaloterapia
Animaloterapia Animaloterapia Animaloterapia Animaloterapia
Animaloterapia Animaloterapia Animaloterapia Animaloterapia
Animaloterapia Animaloterapia Animaloterapia Animaloterapia
Animaloterapia Animaloterapia Animaloterapia Animaloterapia
Animaloterapia Animaloterapia Animaloterapia Animaloterapia
Animaloterapia Animaloterapia Animaloterapia Animaloterapia
Spotkanie integracyjne
Spotkanie integracyjne Spotkanie integracyjne Spotkanie integracyjne Spotkanie integracyjne
Spotkanie integracyjne Spotkanie integracyjne Spotkanie integracyjne Spotkanie integracyjne
Spotkanie integracyjne Spotkanie integracyjne Spotkanie integracyjne Spotkanie integracyjne
Spotkanie integracyjne Spotkanie integracyjne Spotkanie integracyjne Spotkanie integracyjne
Spotkanie integracyjne Spotkanie integracyjne Spotkanie integracyjne Spotkanie integracyjne
Spotkanie integracyjne Spotkanie integracyjne Spotkanie integracyjne Spotkanie integracyjne
Spotkanie integracyjne Spotkanie integracyjne Spotkanie integracyjne Spotkanie integracyjne
Spotkanie integracyjne Spotkanie integracyjne Spotkanie integracyjne Spotkanie integracyjne
Spotkanie integracyjne Spotkanie integracyjne Spotkanie integracyjne Spotkanie integracyjne
Spotkanie integracyjne Spotkanie integracyjne Spotkanie integracyjne Spotkanie integracyjne
Spotkanie integracyjne Spotkanie integracyjne Spotkanie integracyjne Spotkanie integracyjne
Spotkanie integracyjne Spotkanie integracyjne Spotkanie integracyjne Spotkanie integracyjne
Spotkanie integracyjne Spotkanie integracyjne Spotkanie integracyjne Spotkanie integracyjne
Spotkanie integracyjne Spotkanie integracyjne Spotkanie integracyjne Spotkanie integracyjne
okres publikacji: 
05/04/2024