DOFINANSOWANIE DO SPORTU, KULTURY, REKREACJI I TURYSTYKI ZE ŚRODKÓW PFRON

Wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON składa się w terminie do dnia 30 listopada 2023 roku poprzedzającego realizację zadań.
okres publikacji: 
06/11/2023