Opieka Wytchnieniowa” na terenie Powiatu Bełchatowskiego w 2024 roku.

       

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie  w Bełchatowie planuje przystąpić do „PROGRAMU OPIEKA WYTCHNIENIOWA”- edycja 2024, realizowanego w ramach programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej, finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

1) dziećmi do ukończenia 16. roku życia posiadającymi orzeczenie o niepełnosprawności lub

2) osobami niepełnosprawnymi posiadającymi:

a) orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo

b) orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem wymienionym w lit. a, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 100, z późn. zm.)

- poprzez umożliwienie uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej, tj. odciążenie od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki nad osobą z niepełnosprawnością przez zapewnienie czasowego zastępstwa w tym zakresie. Dzięki temu wsparciu, osoby zaangażowane na co dzień w sprawowanie opieki nad osobą z niepełnosprawnością dysponować będą czasem, który mogą przeznaczyć na odpoczynek i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw życiowych. Usługi opieki wytchnieniowej mogą służyć również okresowemu zabezpieczeniu potrzeb osoby z niepełnosprawnością w sytuacji, gdy członkowie rodzin lub opiekunowie z różnych powodów nie będą mogli wykonywać swoich obowiązków.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bełchatowie planuje realizować Program w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby z niepełnosprawnością.

Z uwagi na krótki termin składania wniosków przez powiat w ramach Programu tj. do dnia 16.11.2023r. prosimy osoby zainteresowane (lub opiekunów) o kontakt z pracownikiem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Bełchatowie ul. Czapliniecka 66, pod nr telefonu: 44 715 22 63, kom. 690 141 700, w terminie do 10.11.2023 r.

Zebrane informacje posłużą do ustalenia zapotrzebowania na tego rodzaju pomoc w 2024 r. i aplikowanie o środki finansowe na realizację Programu.

Link do strony ministerstwa, na której znajdują się szczegółowe informacje dot. Programu :

https://www.gov.pl/web/rodzina/nabor-wnioskow-w-ramach-programu-resortow...

okres publikacji: 
06/11/2023