Wyniki rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert i dokonania wyboru ofert na zlecenie realizacji zadań z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnoprawnych w 2017r.