PCPR w ramach projektu unijnego pn. „W rodzinie jest moc”, rozpoczęło realizacje wsparcia-terapię logopedyczną dla dzieci

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bełchatowie w ramach projektu unijnego pn. „W rodzinie jest moc”, rozpoczęło realizacje wsparcia-terapię logopedyczną dla dzieci. Terapia ta ma na celu usprawnienie motoryki narządów mowy, korygowanie wad wymowy, poprawienie jakości funkcji językowej, oddechowej, fonacyjnej, rozbudowanie zasobu słownictwa czynnego i biernego, wypracowanie alternatywnych zachowań komunikacyjnych