„Grupy Wsparcia” dla rodziców zastępczych realizowane w ramach projektu unijnego pn. „W rodzinie jest moc”

W siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Bełchatowie odbywają się spotkania „Grupy Wsparcia” dla rodziców zastępczych realizowane w ramach projektu unijnego pn. „W rodzinie jest moc”. Uczestnictwo w Grupie Wsparcia daje możliwość zbudowania forum wzajemnej wymiany doświadczeń oraz otrzymania wsparcia w grupie osób pełniących taką samą funkcję – tworzących rodziny zastępcze. Ideą grupy wsparcia jest samopomoc, czyli wzajemna pomoc, korzystanie z siły i wsparcia grupy. Uczestnicy grupy sami dla siebie stanowią źródło wsparcia emocjonalnego, informacyjnego i instrumentalnego, źródło zasobów, inspiracji i motywacji do działania. Wartością grup wsparcia jest zaangażowanie uczestniczących w nich osób oraz dzielenie się doświadczeniami, przeżywanymi emocjami, sposobami rozwiązywania problemów ich gotowość do wprowadzania zmian w swoim życiu i rodzinie.