„W rodzinie jest moc”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bełchatowie w ramach projektu pn. „W rodzinie jest moc” realizuje terapię Biofeedback dla dzieci umieszczonych w rodzinnej pieczy zastępczej. Biofeedback to metoda nieinwazyjna, bezbolesna. Pacjent ma podłączone do skóry głowy specjalne elektrody przekazujące sygnały płynące z mózgu do komputera terapeuty w postaci fal mózgowych. Metoda EEG Biofeedback zalecana jest w pracy z dziećmi i młodzieżą, u których występują: trudności szkolne, dysleksja, dysgrafia, dyskalkulia, kłopoty z planowaniem i właściwą organizacją pracy, zaburzeniami koncentracji uwagi, nadpobudliwością psychoruchową, zaburzeniami zachowania, problemami z właściwym zachowaniem i ogólną samokontrolą, zaburzeniami snu, tremą, napięciem wewnętrznym, niską samoocena.