Program oddziaływań korekcyjno – edukacyjnych dla kobiet stosujących przemoc w rodzinie na lata 2022 – 2023

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bełchatowie informuje, iż w okresie od lipca
do września 2022 roku będzie realizować I edycję Programu oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych
dla pełnoletnich kobiet stosujących przemoc w rodzinie.

W związku z powyższym trwa nabór do Programu oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych
dla kobiet stosujących przemoc w rodzinie.
Program kierowany jest do kobiet z terenu powiatu bełchatowskiego.

Zajęcia będą odbywać się cyklicznie. Grupa będzie spotykać się raz w tygodniu. Spotkania indywidualne będą ustalane indywidualnie w porozumieniu z uczestnikiem.
Czas trwania programu obejmuje 60 godzin zajęć grupowych oraz 2 godziny zajęć indywidualnych.

Celem głównym programu jest powstrzymanie osoby stosującej przemoc przed jej dalszym stosowaniem. Cel ten będzie realizowany poprzez:

 1. Rozwijanie umiejętności samokontroli i współżycia w rodzinie.
 2. Kształtowanie umiejętności w zakresie wychowywania dzieci bez używania przemocy
  w rodzinie.
 3. Uznanie przez osobę stosującą przemoc w rodzinie swojej odpowiedzialności
  za stosowanie przemocy.
 4. Zdobycie i poszerzenie wiedzy na temat mechanizmów powstawania przemocy
  w rodzinie.
 5. Zdobycie umiejętności komunikowania się i rozwiązywania konfliktów w rodzinie
  bez stosowania przemocy.
 6. Uzyskanie informacji o możliwościach podejmowania działań terapeutycznych.

 

Realizacja Programu zakłada monitoring i ewaluację podejmowanych działań. Monitoring zmian postaw przemocowych prowadzony będzie przez osoby realizujące oddziaływania korekcyjno – edukacyjne w trakcie realizacji spotkań. W okresie do 3 lat od zakończenia realizacji Programu Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bełchatowie będzie monitorowało zachowanie uczestników. W tym celu utrzymywany będzie kontakt z uczestnikami oraz osobami i instytucjami, sprawującymi opiekę nad w/w (np. kuratorzy, pracownicy socjalni).

Udział w programie oddziaływań korekcyjno – edukacyjnych jest bezpłatny.

Zapisy do udziału w Programie prowadzone są w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Bełchatowie, ul. Czapliniecka 66 od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerami telefonów: 44 715 22 63, 44 715 22 61

 

okres publikacji: 
23/06/2022