Program „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023.

Powiat Bełchatowski przystąpił do realizacji Programu Ministra  Rodziny i Polityki Społecznej "Opieka wytchnieniowa - edycja 2023", finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego. Na realizację działań programowych pozyskano środki w kwocie -110 894 zł.

Program jest skierowany do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

1) dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,

2) osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi, - poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.

Głównym celem programu jest wsparcie członków rodzin i opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z niepełnosprawnością lub osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności.

W odniesieniu do rozwiązań systemowych program ma zapewnić:

1) wzmocnienie dotychczasowego systemu wsparcia poprzez świadczenie usług opieki wytchnieniowej dla członków rodzin i opiekunów sprawujących opiekę nad ww. osobami;

2) wsparcie finansowe gmin i powiatów w zakresie realizacji usługi wytchnieniowej.

Realizatorem działań programowych jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bełchatowie, które oferuje w ramach programu usługę wytchnieniową w formie pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej.

Nabór wniosków o świadczenie usług opieki wytchnieniowej będzie się odbywał do dnia 17.04.2023 r.

Osoby zainteresowane uzyskaniem usług opieki wytchnieniowej świadczonej przez PCPR proszone są o kontakt osobisty z PCPR ul. Czapliniecka 66 lub telefoniczny pod nr tel. 44 715 22 63, kom. 690 141 700 ze Specjalistą ds. pomocy społecznej Magdaleną Maciejewską.

okres publikacji: 
23/03/2023