Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

Uchwałą nr XXXV/212/2021 Rada Powiatu w Bełchatowie przyjęła "Powiatowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Powiecie Bełchatowskim na lata 2021-2025". W załączniku uchwała oraz program.