Program Rozwoju Pieczy Zastępczej dla Powiatu Bełchatowskiego

Uchwałą nr XXXV/211/2021 z dnia 25 sierpnia 2021 r. Rada Powiatu w Bełchatowie przyjęła "Program Rozwoju Pieczy Zastępczej dla Powiatu Bełchatowskiego na lata 2021-2023" W załączniku uchwała oraz program.