Zbieranie danych o możliwościach wsparcia

Na prośbę Wojewody Łódzkiego gminy przygotowują informacje o swoim potencjale zorganizowania pomocy dla ukraińskich uchodźców. Dane przekażą starostom, którzy - zgodnie z przepisami o zarządzaniu kryzysowym - pełnią funkcję koordynatorów wszelkich działań, w tym inicjatyw pomocy uchodźcom i wsparcia humanitarnego dla Ukrainy ze strony gmin. Osoby prywatne, firmy czy organizacje pozarządowe, deklarujące swoje możliwości, powinny zgłaszać się do urzędów gmin.https://www.powiat-belchatowski.pl/powiat-t70/aktualnosci-a75/zbieranie-... 

okres publikacji: 
28/02/2022