UZYSKAJ DOFINANSOWANIE DO SPORTU, KULTURY, REKREACJI I TURYSTYKI ZE ŚRODKÓW PFRON

Szczegółowa informacja znajduje się w ulotce poniżej.Wniosek można również wypełnić w formie elektronicznej za pomocą systemu SOW, wydrukować i podpisać oraz złożyć w formie papierowej. Poniżej link: https://sow.pfron.org.pl/wnioskodawca/rejestracja

okres publikacji: 
10/11/2021