Szczegółowy Harmonogram Wsparcia w ramach Projektu pn W rodzinie jest moc październik 2021r.

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

okres publikacji: 
05/10/2021