Harmonogram realizacji projektu CUŚ dla powiatu bełchatowskiego od 01.05.2020 r. do 31.01.2023 r. Aktualizacja

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA LATA 2014-2020

okres publikacji: 
18/08/2021