Wniosek elektroniczny

Wniosek w formie elektronicznej można złożyć w Systemie Obsługi Wsparcia (SOW), finansowanym ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, pod adresem:

https://portal-sow.pfron.org.pl/opencms/export/sites/pfron-sow/sow