Moduł II

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bełchatowie jako Realizator programu „Aktywny samorząd” dla Powiatu Bełchatowskiego, informuje o kolejnej edycji pilotażowego programu finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2022. Program skierowany jest do osób z niepełnosprawnością zamieszkujących teren powiatu bełchatowskiego, legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności oraz spełniających warunki uczestnictwa w programie.

Z dniem 1 marca 2022 roku zostaną uruchomione elektroniczne nabory w systemie Obsługi Wsparcia (SOW). Warunkiem umożliwiającym złożenie wniosku przez INTERNET w ramach systemu SOW jest posiadanie przez osobę niepełnosprawną podpisu elektronicznego/Profilu zaufanego na platformie ePUAP. Więcej informacji o tym, jak zakłada się Profil Zaufany, wraz z filmem instruktażowym znajduje się na portalu SOW, a także:

  • Na portalu Profilu Zaufanego
  • Na Portalu OBYWATEL.GOV.PL
  • NA STRONIE INTERNETOWEJ Ministerstwa  Cyfryzacji

Informacja w siedzibie PCPR ul. Czapliniecka 66,  97-400 Bełchatów

Tel. 44/ 715 22 62

        44/ 715 22 69  

        44 /739 48 07

oraz na stronie http://www.pcpr.powiat-belchatowski.pl/ 

Szczegółowe informacje na temat w/w programu dostępne są również na stronie internetowej PFRON adres internetowy: https://www.pfron.org.pl/ w zakładce: programy i zadania PFRON. Wnioski można składać elektronicznie za pośrednictwem  strony: https://sow.pfron.org.pl/

Harmonogram realizacji pilotażowego programu „Aktywny samorząd”:


Moduł II

od dnia 01.03.2022 r. do dnia 31.03.2022 r. – dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2021/2022.

od dnia 01.09.2022 r. do dnia 10.10.2021r. - dla wniosków dotyczących roku akademickiego  2022/2023


Moduł II –
pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym, adresowana do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, pobierających naukę w szkole wyższej lub szkole policealnej lub kolegium, a także do osób mających przewód doktorski otwarty poza studiami doktoranckimi,

szczegółowe warunki uczestnictwa w programie są wskazane w rozdziale VI  programu