Szczegółowy harmonogram udzielania wsparcia w Projekcie 2019 rok

Szczegółowy harmonogram wsparcia w ramach Projektu pn. „W rodzinie jest moc” w 2019 r. 09-IX Włączenie społeczne 02-IX.2 Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym 01-IX.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne