VII Powiatowa Konferencja „Razem Przeciw Przemocy w Rodzinie”

Jak co roku, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bełchatowie zorganizowało KONFERENCJĘ „Razem Przeciw Przemocy w Rodzinie”.

W dniu 20 listopada 2018r. w sali teatralnej MCK, już po raz siódmy spotkali się przedstawiciele: policji, sądu, pomocy społecznej, oświaty, ochrony zdrowia i innych jednostek realizujących zadania przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Wszyscy wysłuchali wykładu pt. „Prawo w służbie przeciwdziałania przemocy w rodzinie” Pani Urszuli Panasiuk, radcy prawnego, który współpracuje z Rzecznikiem Praw Dziecka oraz ze Stowarzyszeniem na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”.

Po wykładzie odbyła się dyskusja. Uczestnicy rozmawiali na forum lub w mniejszych grupach, bowiem KONFERENCJA ma służyć wymianie doświadczeń, daje możliwość dzielenia się dobrymi praktykami, jest miejscem na rozmowy o trudnościach, w celu wspólnego szukania rozwiązań. Spotkanie zakończyło wystąpienie Zastępcy Komendanta Powiatowego KPP w Bełchatowie Pana Tomasza Jędrzejczyka, który przedstawił prezentację dot. zjawiska przemocy w rodzinie w Powiecie Bełchatowskim na przestrzeni ostatnich lat.

Kadr z konferencjiKadr z konferencji

okres publikacji: 
22/11/2018 do 20/02/2019