Centrum Usług Społecznych dla Powiatu Bełchatowskiego

Logo Fundusze europejskie

Harmonogram realizacji projektu

Centrum Usług Społecznych dla powiatu bełchatowskiego

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA LATA 2014-2020

Realizacja projektu od 01.05.2018r do 30.04.2021r.

Projekt jest adresowany do osób z niepełnosprawnością i/lub osób niesamodzielnych, jak również osób będących opiekunami faktycznymi osób niesamodzielnych, zamieszkałych na terenie powiatu bełchatowskiego.

Celem głównym projektu jest zwiększenie dostępu do usług społecznych dla osób niesamodzielnych, zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym oraz otoczenia tych osób z terenu powiatu bełchatowskiego. Działania zrealizowane w projekcie przyczynią się do wzrostu jakości świadczonych usług społecznych.

Partner wiodący:

 

STOWARZYSZENIE RODZICÓW I PRZYJACIÓŁ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH PRZYSTAŃ

Usługi realizowane w ramach projektu:

 • Miejsce krótkookresowego pobytu spełniającego wymogi DDP - ul. Żeromskiego 1 w Bełchatowie

Placówka czynna w dni robocze, od poniedziałku do piątku, w godzinach: od 9.00 do 19.00,

 • Świetlica Środowiskowa - ul. Hubala 2 w Bełchatowie

Placówka czynna w dni robocze, od poniedziałku do piątku, w godzinach: od 11.00 do 19.00.

W okresie wakacyjnym, tj. 01 lipca - 30 sierpnia świetlica czynna w dni robocze, od poniedziałku do piątku, w godzinach: od 10.00 do 18.00

Co tydzień odbywają się zajęcia:

 • „Kompetencje: język polski i elementy języka angielskiego”: poniedziałek, czwartek 12.00-14.00
 • „Kompetencje: informatyczne”: wtorek 16.00-18.00
 • „Kompetencje: podnoszące świadomość i ekspresję kulturalną”: środa: 13.00-14.00, 17.00-18.00
 • „Kompetencje społeczne i obywatelskie”: piątek 17.00-19.00

W placówce odbywają się zajęcia z psychologiem.

 

 

Partnerzy projektu:

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W BEŁCHATOWIE

Usługi realizowane w ramach projektu:

 • wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego dla mieszkańców powiatu bełchatowskiego, czynna od poniedziałku do czwartku, w godzinach pracy PCPR, tj. od godz. 7.30 godz.15.30

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W SZCZERCOWIE

Usługi realizowane w ramach projektu:

 • usługi opiekuńcze  w miejscu zamieszkania Szczerców.

Zaplanowano przeciętnie ok. 30 godzin usług w jednym miesiącu na każdego z uczestników, przy czym nie wszyscy uczestnicy równocześnie zostaną nimi objęci.

Usługi świadczone będą od poniedziałku  do piątku w godzinach pracy GOPS Szczerców, tj.od poniedziałku do piątku w godź:  8.00 – 16.00

 MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W BEŁCHATOWIE

Usługi realizowane w ramach projektu:

 • usługa asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej 

Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej będzie pracował w systemie zadaniowym (40 godz. tygodniowo)  od poniedziałku do piątku w godzinach pomiędzy 07:30 a 20:00, także w soboty, w zależności od potrzeb osoby niepełnosprawnej lub rodziny dziecka z niepełnosprawnością.

Miejsce wykonywania pracy – miejsce zamieszkania osoby niepełnosprawnej oraz inne miejsca aktywności społecznej, edukacyjnej i zawodowej.

MIEJSKO - GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ZELOWIE

Usługi realizowane w ramach projektu:

 • usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania Zelów

Usługi będą świadczone od poniedziałku  do piątku w godzinach pracy MGOPS Zelów, tj.

od poniedziałku do piątku w godź: 8.00 – 16.00, zgodnie z regulaminem pracy.

 

STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Usługi realizowane w ramach projektu:

 • prowadzenia miejsca krótkookresowego pobytu spełniającego wymogi DDP w Zelowie.

Działania prowadzone są od poniedziałku do piątku w godzinach od 16:00 do 20:00.

W ramach zadania prowadzone są zajęcia z:

 • Psychologiem
  • poniedziałki i środy : 16.00 - 19.00
  • piątki 16.00 - 20.00
 • Rehabilitantem
  • poniedziałki i środy : 16.30 - 19.30
  • piątki 16.00 - 20.00
 • Logopedą
  • poniedziałki i wtorki: 16.00 - 19.00
  • czwartki 16.00 - 20.00

 

Osoby z niepełnosprawnością, osoby niesamodzielne, jak również osoby będące opiekunami faktycznymi osób niesamodzielnych, zamieszkałe na terenie powiatu bełchatowskiego, zainteresowane skorzystaniem z usług, proszone są o kontakt osobisty lub telefoniczny.

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE!!!