Projekt CUS II

Baner CUS II

Harmonogram realizacji projektu

CUS II dla powiatu bełchatowskiego

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO PLUS

W RAMACH PROGRAMU REGIONALNEGO FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ŁÓDZKIEGO 2021-2027 Realizacja projektu od 01.10.2023 r do 31.12.2026 r.

 

Celem projektu jest zwiększanie równego i szybkiego dostępu do dobrej jakości, trwałych i przystępnych cenowo usług, opieki skoncentrowanej na osobie, wspieranie dostępu do ochrony socjalnej, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i grup w niekorzystnej sytuacji życiowej, w tym dla osób  niepełnosprawnych.

Działania nakierowane będą na świadczenie usług w warunkach domowych i środowisku naturalnym oraz na przygotowanie najbliższego środowiska do pomocy osobom potrzebującym wsparcia w codziennym funkcjonowaniu.

 

Partner wiodący:

STOWARZYSZENIE RODZICÓW I PRZYJACIÓŁ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH PRZYSTAŃ

Usługi realizowane w ramach projektu:

  • Dzienny Dom Pobytu Przystań w Bełchatowie - ul. Żeromskiego 1 w Bełchatowie - nr kontaktowy: 501-413-361

Placówka czynna w dni robocze, od poniedziałku do piątku, w godzinach: 10:00-18:00.

Dom Dziennego Pobytu Przystań w Bełchatowie jest miejscem przeznaczonym dla osób z powiatu bełchatowskiego, które z powodu choroby, niepełnosprawności lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób, a są jej pozbawione lub ich otoczenie nie może takiej pomocy zapewnić.

  • Złota rączkaul. Hubala 2 w Bełchatowie – nr kontaktowy 789-658-990

Jest to zadanie w ramach wsparcia towarzyszącego dla mieszkańców powiatu bełchatowskiego , którzy są uczestnikami przynajmniej jednego zadania głównego projektu.

Celem usługi jest wsparcie uczestników projektu w codziennym funkcjonowaniu , w miejscu zamieszkania poprzez pomoc w drobnych domowych pracach, naprawach, usterkach takich jak: naprawa cieknącego kranu, wymiana uszczelek, wymiana żarówki, podłączenie pralki/ zmywarki, umycie okien, sprzątanie, pranie, naprawa zawiasów mebli kuchennych i innych czynności naprawczych , montażowych i gospodarczych. Usługa ta świadczona jest zgodnie z przyjętym regulaminem świadczenia usług od poniedziałku do soboty w zależności od potrzeb uczestników, jest limitowana i całkowicie bezpłatna.

 

  • Transport indywidualny typu door- to- door- ul. Hubala 2 w Bełchatowie – nr kontaktowy 789-658-990

Jest to zadanie w ramach wsparcia towarzyszącego dla mieszkańców powiatu bełchatowskiego , którzy są uczestnikami przynajmniej jednego zadania głównego projektu.

Celem usługi zaspokojenie potrzeb transportowych uczestników, którzy mają trudności w poruszaniu się. Usługa polega na transporcie uczestnika z i do miejsca zamieszkania w celu załatwienia m.in. wizyty lekarskiej, leczenia lub rehabilitacji, załatwienia spraw urzędowych, zakupu leków, aktywizacji zawodowej, potrzeb duchowych, do biblioteki, kina, teatru. Usługa ta świadczona jest zgodnie z przyjętym regulaminem świadczenia usług od poniedziałku do soboty w zależności od potrzeb i jest odpłatna lecz opłata nie może przekraczać 10%wartości całej usługi.

  • Punkt informacyjno- doradczy - ul. Hubala 2 w Bełchatowie – nr kontaktowy 789-658-990

Jest to zadanie w ramach wsparcia towarzyszącego dla mieszkańców powiatu bełchatowskiego , którzy są uczestnikami przynajmniej jednego zadania głównego projektu.

Punkt informacyjno- doradczy świadczy kompleksowe usługi informacyjne i doradcze dla uczestników oraz ich otoczenia nt. obowiązujących systemów orzecznictwa, możliwościach uzyskania wsparcia finansowego, rzeczowego, zaopatrzenia w sprzęt ortopedyczny, w sprzęt rehabilitacyjny, oraz w środki pomocnicze, sprawach dotyczących sanatorów, turkusów rehabilitacyjnych, likwidacji barier funkcjonalnych, architektonicznych, oraz komunikowaniu się. Punkt czynny jest od poniedziałku do piątku w godz. 10:00 – 14:00 i mieści się w siedzibie Stowarzyszenia Rodziców i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych ul. Hubala 2 w Bełchatowie Pracownik punktu pracuje w punkcie oraz w zależności od potrzeb uczestników mobilnie, gdzie dojeżdża do uczestników do domu i Klubu Seniora w Zalesiu. Usługi poradnictwa są całkowicie bezpłatne.

Partnerzy projektu:

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W BEŁCHATOWIE

  • wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego dla mieszkańców powiatu bełchatowskiego, czynna od poniedziałku do czwartku, w godzinach pracy PCPR, tj. od godz. 7.30 godz.15.30, nr kontaktowy: 44 733 05 45

 

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W BEŁCHATOWIE

  • usługa asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej 

Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej pracuje w systemie zadaniowym (40 godz. tygodniowo) od poniedziałku do piątku w godzinach pomiędzy 07:30 a 20:00, także w soboty, w zależności od potrzeb osoby niepełnosprawnej lub rodziny dziecka z niepełnosprawnością.

Miejsce wykonywania pracy – miejsce zamieszkania osoby niepełnosprawnej oraz inne miejsca aktywności społecznej, edukacyjnej i zawodowej..

MIEJSKO - GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ZELOWIE

  • usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania Zelów

Usługi świadczone są od poniedziałku do piątku w godzinach pracy M-GOPS Zelów, tj. od poniedziałku do piątku w godz: 8.00 – 16.00, zgodnie z regulaminem pracy.

Wykaz opiekunek i podopiecznych, u których aktualnie jest świadczona pomoc

(jeżeli ulegnie zmianie zostanie to niezwłocznie zaktualizowane):

Opiekunka , tel. 504 355 983, pracuje w zależności od potrzeb Podopiecznych od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00

Opiekunka , tel. 888 085 031, pracuje w zależności od potrzeb Podopiecznych od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00

Opiekunka, tel. 513 223 649, pracuje w zależności od potrzeb Podopiecznych od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00

Opiekunki świadczą pomoc 19 Podopiecznym.

  • Klub Seniora w Zalesiu gm. Zelów

 Klub Seniora jest czynny w dni robocze, od poniedziałku do piątku w godz. 9:00- 17:00

Każdego dnia odbywają się: ćwiczenia usprawniające, warsztaty kulinarne, warsztaty terapii zajęciowej, ponadto codziennie będzie świadczona pomoc usługowa dla osób niesamodzielnych przez opiekunkę.

Dwa razy w miesiącu odbywają się: warsztaty komputerowe, zajęcia z jogi, zajęcia muzyczne, zajęcia taneczne,

Raz w miesiącu odbywają się: zajęcia z dietetykiem, poradnictwo psychologiczne, poradnictwo prawne.

Raz na kwartał odbywa się: spotkania z lekarzami, warsztaty fryzjerskie, zajęcia z wizażu, wyjazdy do kina.

Osoby, zainteresowane skorzystaniem z usług, proszone są o kontakt osobisty lub telefoniczny.

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE!!!

Do pobrania:
- uchwała Zarządu Powiatu w Bełchatowie w sprawie zawarcia umowy o partnerstwie na realizację projektu
- załącznik do uchwały