UWAGA STUDENCI !

Ruszył II termin naboru wniosków w ramach pilotażowego programu pn. „ Aktywny samorząd” – Moduł II, finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bełchatowie informuje, że ruszył II termin naboru wniosków w ramach pilotażowego programu pn. „Aktywny samorząd” – Moduł II, finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
Wniosek składa się drogą elektroniczną za pośrednictwem przygotowanej przez PFRON platformy internetowej: System Obsługi Wsparcia (SOW), pod adresem: https://sow.pfron.org.pl/.
Zapraszamy studentów, słuchaczy kolegium i uczniów szkół policealnych do uzyskania podpisu elektronicznego lub Profilu Zaufanego na platformie ePUAP i złożenia wniosku w formie elektronicznej w trakcie naboru wniosków, który zakończy się
w dniu 10 października 2020r.

okres publikacji: 
25/09/2020 do 24/12/2020