BEZPŁATNY PROJEKT "MŁODZI SPRAWNI JĘZYKOWO "

KURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO, SZKOLENIE INFORMATYCZNE ORAZ WARSZTATY ROZWOJOWE

Fundacja Strefa Innowacji prowadzi nabór uczestników do bezpłatnego projektu szkoleniowego online „Młodzi sprawni językowo”. Celem projektu jest zwiększenie szans edukacyjnych oraz wzrost kompetencji zawodowych młodych osób:
- z niepełnosprawnością wzroku
- w wieku 14-32 lata
- zamieszkałych w miejscowościach do 30 tysięcy mieszkańców

Uczestnicy projektu odbędą:
- 15-tygodniowy kurs języka angielskiego lub zajęcia indywidualne w mniejszym wymiarze godzin
- warsztaty wzmacniające kompetencje miękkie (1xm-c)
- wstępne szkolenie i wsparcie informatyczne

Więcej informacji oraz formularz zgłoszeniowy znajdują się na stronie projektu
https://www.sprawnijezykowo.strefai.org.pl/

okres publikacji: 
24/09/2020 do 23/12/2020