Komunikat PFRON - Informacje dla WTZ

Po 24 maja możliwe otwarcie placówek dziennego pobytu. Możliwe będzie m.in. wznowienie działalności placówek dziennego pobytu. Więcej informacji w załączniku.

https://www.pfron.org.pl/fileadmin/user_upload/rekomendacje_dla_placowek...

okres publikacji: 
21/05/2020 do 19/08/2020