Pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym

Uwaga studenci !

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bełchatowie jako Realizator pilotażowego programu pn. „Aktywny samorząd” z dniem 20 września 2019r. rozpoczyna nabór wniosków na Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym.

Informujemy, że po raz pierwszy można składać wnioski w dedykowanym systemie przygotowanym przez PFRON: SOW - Systemie Obsługi Wsparcia, finansowanego ze środków PFRON, dostępnym pod adresem: https://sow.pfron.org.pl.

Zapraszamy studentów, słuchaczy kolegium i uczniów szkół policealnych do uzyskania podpisu elektronicznego lub Profilu Zaufanego na platformie ePUAP i złożenia wniosku w formie elektronicznej, w trakcie najbliższego naboru wniosków, który zakończy się w dniu 10 października 2019r.

Załączniki (oprócz samego wniosku, który wypełniamy elektronicznie na platformie) należy w formie skanu dołączyć poprzez platformę SOW w trakcie składania wniosku.

 

Logo PFRON     Logo Aktywny Samorząd
okres publikacji: 
20/09/2019 do 11/10/2019