INFORMACJA DLA STUDENTÓW

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bełchatowie jako Realizator pilotażowego programu pn. „Aktywny samorząd”, informuje, że z uwagi na wdrażanie systemu SOW ulegnie zmianie termin naboru wniosków w ramach Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym. System Obsługi Wsparcia to nowoczesna platforma, za pomocą której Osoby Niepełnosprawne i jednostki działające na ich rzecz będą mogły elektronicznie składać wnioski o wsparcie finansowane przez PFRON, dystrybuowane przez jednostki samorządu terytorialnego. O kolejnym terminie naboru wniosków dotyczących roku akademickiego 2019/2020 będziemy informować na naszej stronie internetowej.
okres publikacji: 
19/09/2019 do 18/12/2019