Dofinansowanie do wózków inwalidzkich o napędzie elektrycznym

Uwaga!!! Możliwość dofinansowania do wózków inwalidzkich o napędzie elektrycznych Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bełchatowie informuje, że Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przywrócił dofinansowania do wózków inwalidzkich o napędzie elektrycznym. Z programu mogą skorzystać zarówno dzieci, jak i osoby dorosłe, które nie mogą samodzielnie poruszać się za pomocą wózka o napędzie ręcznym. W przypadku dzieci do 16 roku życia niezbędne jest orzeczenie o niepełnosprawności, a w przypadku osób starszych – orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności. Wnioski osób, które nie są zatrudnione lub się nie uczą, muszą zawierać opinię eksperta, potwierdzającą zdolności do pracy albo do podjęcia nauki w wyniku udzielonego wsparcia. W przypadku osób w wieku emerytalnym warunkiem uzyskania pomocy jest zatrudnienie. Maksymalna kwota dofinasowania wynosi 10 tyś. złotych, a minimalny udział własny w zakupie to 10% ceny brutto zakupu wózka o napędzie elektrycznym. Termin składania wniosków- do dnia 30 września 2019r. Bliższych informacji można uzyskać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Bełchatowie lub pod numerem telefonu 44 715 22 69. Wnioski można pobrać bezpośrednio w siedzibie Centrum lub ze strony internetowej www.pcpr.powiat-belchatowski.pl w zakładce Aktywny samorząd. Serdecznie zapraszamy do korzystania z dofinansowań
okres publikacji: 
07/08/2019 do 05/11/2019